„A kormányzó újrateremtette az évszázadok óta nem létező magyar államot. Ez Horthy Miklós elévülhetetlen érdeme.” (Nemeskürty István)

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓVÁ VÁLASZTÁSÁNAK 99. ÉVFORDULÓJÁN

A széthullott Osztrák-Magyar Monarchia magyarországi romjain - Károlyi Mihály, a Tanácsköztársaság, a 133 napos vörös rémuralom, különböző ellenséges országok általi megszállása után - február 16-án gyűlt végre össze a Nemzetgyűlés.

A Keresztény Nemzeti Kisgazda és Földműves Párt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt kicsi híján egyenlő mértékben osztozkodhatott a mandátumokon. 
Államforma tekintetében egyik fél részéről sem merült fel a köztársaság gondolata, mindkét fél a királyság visszaállításában gondolkodott. Itt, azonban már nem egyeztek.

A Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt IV. Károly király visszahívását vágyta a magyar trónra (legitimisták vagy karlisták), míg a Keresztény Nemzeti Kisgazda és Földműves Párt tagjai a szabad királyválasztásban gondolkodtak.

Az Antant diktátumként megfogalmazott jegyzéke döntötte el a kérdést:

„A szövetséges hatalmak nem fogadják el, hogy a Habsburgok visszahelyezése kizárólag a magyar nemzet belügye, sőt jelen jegyzékünkkel kijelentjük, hogy ilyesfajta restauráció ellentétben állna magával a béke jogával, sőt azt nem ismernénk el, és el nem tűrnénk.”

Ezt követően került sor a kormányzóválasztásra 1920. március 1-én, ahol a 74 esztendős gróf Apponyi Albert, csupán képletesen volt ellenjelöltje az akkor 51 éves nagybányai Horthy Miklós fővezérnek.

Ez a szavazatok megoszlásából is látható volt: Horthy 131 szavazat, Apponyi 3, míg 7 szavazat érvénytelen volt.

Így lett egyöntetűen Horthy Miklós az ország kormányzója.

Isten áldja emlékét és fogadjuk meg féltő üzenetét!

"Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó és akár otthon szenved némán az idegen uralom alatt, akár kiüldözötten keres magának és családjának fedelet, meg falatot széles e világon: temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél mindnyájunk közös, szent célja: Magyarország felszabadítása." (Horthy Miklós)

Így legyen!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

HÍVÓSZÓ

Kilencvenkilenc esztendeje választották meg nagybányai Horthy Miklóst Magyarország kormányzójának. Erre emlékeznek a tisztelői Szegeden (ahonnan fővezérként indult) és Budapesten (ahol kormányzóvá lett).

Isten áldja, ember őrizze emlékét!

Meghívó 

Attila Hotel és a Horthy Miklós Társaság közös programja, ill Túri Török Tibor Hunyadi kormányzó szobrának méltóságteljes avatása.

 

 

A Horthy Miklós Társaság által elhelyezett emléktáblánál, a Tanácsköztársaság áldozatai tiszteletére koszorúzás lesz az önkormányzat szervezésében.

Időpont: február 25.-én 16:00 óra

Helyszín: Újpest, Deák Ferenc utca 23.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.