CSENDES, HALK SZAVÚ KÖNYVAJÁNLÓ

E könyv lapjai az I. világháborúban részt vett magyar katonák dicsőségét, hősiességét és vitézségét hirdetik, örök emléket állítva olthatatlan hazaszeretetüknek, kitartásuknak és önzetlen áldozatvállalásuknak. Mert akik a haza hívó szavára fegyvert ragadtak, azok a kötelességüknek tettek eleget, hősökké pedig a cselekedeteik által lettek.

Százöt esztendeje annak, hogy I. Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója kimondta az elhíresült mondatát: „Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam”. Ezzel 1914. július 28-án kezdetét vette a közel négy és félévig tartó, az addig ismert legpusztítóbb háború, a Nagy Háború.

A háború rossz, egyetlen áldozat is sok. Ezt a háborút nem akarták a magyarok. Nem volt más választásuk, de helytálltak és becsülettel szolgáltak. Mindenkor készen arra, hogy a legdrágábbat, az életüket áldozzák a hazáért:
Főtisztek, tisztek, tiszthelyettesek és egyszerű magyar honvédek.

Mindannyian…

Soha nem szabad elfelejteni őket, soha nem szabad elmulasztani a róluk való megemlékezést!

Valahogyan így kezdődik a március végén megjelenő kétszáz oldalas kötet, amely az internet, az okostelefonok, az egyre dráguló papír és nyomdaköltségek világában tesz próbát a papíralapú olvasás élményének megtartására.

Mert olvasni jó!

Előrendelés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
ill a 06-70-9057-574-es telefonszámon.
3500-Ft + postaköltség egységáron.

Nem magamat, hanem a könyvet ajánlva;
maradok tisztelettel:

Zetényi-Csukás Ferenc

Tisztelt Tagtársak! Kedves Vendégeink!

A vezetőség nagy tisztelettel hívja minden kedves tagját március 9-én tartandó közgyűlésre.

A közgyűlés fontosságára való tekintettel megjelenésére/megjelenésedre feltétlenül számítunk!

„A kormányzó újrateremtette az évszázadok óta nem létező magyar államot. Ez Horthy Miklós elévülhetetlen érdeme.” (Nemeskürty István)

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓVÁ VÁLASZTÁSÁNAK 99. ÉVFORDULÓJÁN

A széthullott Osztrák-Magyar Monarchia magyarországi romjain - Károlyi Mihály, a Tanácsköztársaság, a 133 napos vörös rémuralom, különböző ellenséges országok általi megszállása után - február 16-án gyűlt végre össze a Nemzetgyűlés.

A Keresztény Nemzeti Kisgazda és Földműves Párt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt kicsi híján egyenlő mértékben osztozkodhatott a mandátumokon. 
Államforma tekintetében egyik fél részéről sem merült fel a köztársaság gondolata, mindkét fél a királyság visszaállításában gondolkodott. Itt, azonban már nem egyeztek.

A Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt IV. Károly király visszahívását vágyta a magyar trónra (legitimisták vagy karlisták), míg a Keresztény Nemzeti Kisgazda és Földműves Párt tagjai a szabad királyválasztásban gondolkodtak.

Az Antant diktátumként megfogalmazott jegyzéke döntötte el a kérdést:

„A szövetséges hatalmak nem fogadják el, hogy a Habsburgok visszahelyezése kizárólag a magyar nemzet belügye, sőt jelen jegyzékünkkel kijelentjük, hogy ilyesfajta restauráció ellentétben állna magával a béke jogával, sőt azt nem ismernénk el, és el nem tűrnénk.”

Ezt követően került sor a kormányzóválasztásra 1920. március 1-én, ahol a 74 esztendős gróf Apponyi Albert, csupán képletesen volt ellenjelöltje az akkor 51 éves nagybányai Horthy Miklós fővezérnek.

Ez a szavazatok megoszlásából is látható volt: Horthy 131 szavazat, Apponyi 3, míg 7 szavazat érvénytelen volt.

Így lett egyöntetűen Horthy Miklós az ország kormányzója.

Isten áldja emlékét és fogadjuk meg féltő üzenetét!

"Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó és akár otthon szenved némán az idegen uralom alatt, akár kiüldözötten keres magának és családjának fedelet, meg falatot széles e világon: temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél mindnyájunk közös, szent célja: Magyarország felszabadítása." (Horthy Miklós)

Így legyen!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

HÍVÓSZÓ

Kilencvenkilenc esztendeje választották meg nagybányai Horthy Miklóst Magyarország kormányzójának. Erre emlékeznek a tisztelői Szegeden (ahonnan fővezérként indult) és Budapesten (ahol kormányzóvá lett).

Isten áldja, ember őrizze emlékét!

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.