Meghívó 

Attila Hotel és a Horthy Miklós Társaság közös programja, ill Túri Török Tibor Hunyadi kormányzó szobrának méltóságteljes avatása.

 

 

A Horthy Miklós Társaság által elhelyezett emléktáblánál, a Tanácsköztársaság áldozatai tiszteletére koszorúzás lesz az önkormányzat szervezésében.

Időpont: február 25.-én 16:00 óra

Helyszín: Újpest, Deák Ferenc utca 23.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

„Jaj, annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ TISZTELETÉÉRT

Vannak, akik számára „istenkísértés” Horthy Miklós cselekedeteit és sorsát összehasonlítani I. István királyunkkal, majd vannak, akik a szentté lett királyt bírálják, végül vannak, akik mindkettőjüket.

A 45 esztendős szocializmus és az azt követő liberális demokrácia hibás tanítása tette ezt velük.

Nem kívánok hosszas tanulmányt írni, részletes összemérést, vagy nem létező párhuzamokat vonni a két jeles magyar életrajzából, de egyet mindenképpen szeretnék nagy bizonyossággal kijelenteni:

Mind a ketten akkor kerültek a hazánk élére, amikor körülöttünk ellenséges szemek figyelték minden rezdülésünket, akkor, amikor a legnehezebb volt a magyarságnak megmaradni.

Itt, ebben a rövid írásban nincs lehetőség a két korszak „politikai” vagy társadalmi helyzetét elemezni, mindössze, arra van mód, hogy megemlítsük a szent istváni és a Horthy-kori utódlás kilátástalannak tűnő nehézségeit.

István király a trónját, fiának, Imrének szánta, akit a „véletlenül” elébe kerülő vadkan öl meg, majd az István által kiszemelt Vazult, éppen Gizella, a felesége teszi alkalmatlanná az uralkodásra.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós utódjának szánt fia - Horthy István kormányzóhelyettes - repülőszerencsétlenségben veszíti életét, majd a kormányzó általi kijelölés után közvetlenül. ifj. Károlyi Gyula is. Természetesen véletlenül!

Nem kívánok senkit sem meggyőzni semmiről sem, de amikor a fent megnevezett két nagy magyar nevét szájunkra vesszük, akkor arra gondoljunk leginkább, hogy nekik, akkor kellett a jogart vagy a kardot a kezükbe venniük, amikor Magyarország megmaradása, szinte reménytelennek tűnt!

És, hogy lehettek hibák? Bizonyosan, de elődeink nem tévedhettek, amikor őseiket így nevezték:

- Árpád vezért a hon visszaszerzőjének

- I. István királyt a hon alapítójának

- IV. Béla királyt a hon újjáépítőjének

- Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzót a hon gyarapítójának

Isten áldja Magyarországot!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság

Kedves Tagtársak!

 

Értesítjük Önnőket/ Benneteket, hogy 2019 március 9-én, 14:00 h-tól tisztségviselő választó közgyűlést tartunk.

Helyszín: 1114. Budapest, Villányi út 5-7, Szent Margit Gimnázium.

Kérjük Önt/Téged, hogy 2019 február 28-ig a Horthy Miklós Társaság elnökére, alelnökökre (2 fő), ill a titkárra tegyék meg jelöléseiket!

Javaslataikat ezen email címre vagy a 6729. Szeged Örvény u.12. levelezésicímre várjuk.

Mint már az elmúlt években is jeleztük, a működésünkhez szükséges kiadásokat kizárólag tag-díjakból fedezzük. Úgymint, postai költségek, ünnepségeinken, megemlékezéseinken fellépő előadók, művészek tiszteletdíjai, terembérletek, meghívók, programok fénymásolása, koszorúzások.

A 2019. évi támogatási díj befizetési ideje: 2019.március 31.

Támogatásukat, kérjük a számlaszámunkra utalni:

 

Bankszámlaszámunk: ERSTE-Bank: 11600006-00000000-06685485

Megértésükért és minden külön adományért köszönetét mond a Horthy Miklós Társaság Vezetősége.

„Mindannyiunk közös, szent célja Magyarország felszabadítása!”

(Horthy Miklós)

ÜNNEPI JÓKÍVÁNSÁG

 

Minden tagtársunknak, békés és szeretetben bővelkedő karácsonyi ünnepet kíván a Horthy Miklós Társaság vezetősége! 

 

Zetényi-Csukás Ferenc

elnök

Hajdú Lajos 

alelnök

Konja Miklós

alelnök

RÖVID HÍRADÁS A HORTHY MIKLÓS TÁRSASÁG ÉV VÉGI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A nagy múltú Szent Margit Gimnázium adott otthont - mint rendesen - a több, mint 1200 fős társadalmi szervezet idei évét záró közgyűlésének, 2018. december 1-én.

A Horthy-család képviselete mellett, az elnöki köszöntő és a nemzeti himnuszunk közös eléneklése után, két székely tagtársunk kifeszítette a gyönyörű kék-sárga zászlót és a Székely himnusszal, majd Publik Antal mély átéléssel előadott versével emlékeztünk meg a gyulafehérvári szégyen napjáról, ahol a székelyek és magyarok megkérdezése nélkül döntöttek Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros Román Királysághoz való csatolásáról.

A méltóságteljes, de fájdalmas gyászpercek után Wince B. András a Tortoma Kiadó magyarországi képviselője mutatta be Babucs Zoltán hadtörténész legújabb könyvét, Győzött az igazság!- címmel, ill három alkalomhoz illő dallal lopta be magát az értő hallgatóság szívébe.

A Horthy Miklós Társaság éves tevékenysége és gazdasági beszámolója után, már csak a hozzászólások maradtak hátra és az elismerések átadása. Büszkén mondhatták társaim, hogy 2018-ban 41 saját rendezvényt szerveztek, más szervezetek programjainak látogatása mellett, továbbá, a gazdasági mutatók magukért beszéltek.

A díjakat Hajdú Lajos és Konja Miklós alelnök urak adták át.

Arany Érdemérem kitüntetésben részesült:

Újházi Simonné
Németh Zsigmond
Kujbus János

Horthy-díjat kapott:

Fruttus Erzsébet
Szabó Lajos
Publik Antal

Tárgyjutalomban, Rácz Piroska, Moóry László, dr. Baróthyné Szász Éva, Vassné Fülöp Ildikó, Bozóki István és Papp Éva Emese asszony részesültek.

A gyűlés végén az elnök és alelnökei megegyeztek abban, hogy hivatalukat a március 9-én tartandó tisztségviselő választási közgyűlésig ügyvivő testületként viszik tovább.

A baráti hangulatú találkozó, végül vidáman ért véget, a régi derék bajtársak a régi jelszóval búcsúztak egymástól:

Márciusban Újra Kezdjük! (MUK)

Utoljára maradva az Apor-teremben, végigfutott bennem az eltellett 4 év és mindössze néhány szó:

Köszönöm, hogy szolgálhattam! Köszönöm, hogy szolgálhattunk!

Isten áldja, ember vigyázza vitéz nagybányai Horthy Miklós emlékét!

Tisztelettel és erős elhívással:

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
üv. elnök

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.