MA HAJNALI TISZTELETTELJES FŐHAJTÁS
-76 éve történt-

1942 augusztus 20-án hajnali 5 óra 7 perckor, vitéz nagybányai Horthy István repülő főhadnagy V-421-es számú vadászgépe egy teljes bedöntésű balfordulóból jobbra átperdült, egy pillanatra „hátrahelyzetbe” került és onnan orrát leadva bal dugóhúzóba perdült. A gép körülbelül másfél fordulatot forgott gyors ütemben, majd egy felet már lassabb ütemben, amelynek a végén a perdülés csaknem megszűnt. Ezután hozzávetőleg 70 fokos szögben a gép a földnek ütközött és felrobbant. Magyarország második közjogi méltósága - ott és akkor - repülőhalált halt.

Horthy István halála az egyik legnagyobb áldozata volt vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzónak és a családjának, s a legnagyobb, a magyar nemzetnek. Magyarország „reménysége” halt hősi halált azon a hűvös hajnalon.

A háború szörnyű dolog. Egyetlen áldozat is sok:
Közlegénytől a tábornokig!

Emléküket kötelességünk örökké megőrizni, hogy békében nyugodhassanak!

Fejet hajtok előttetek.

Isten óvja, ember vigyázza dicső emléketeket!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság

*Zontal (Horváth Zoltán) festménye, amely további 25 Horthy-korabeli festménnyel együtt ingyenesen megtekinthető a Hazatérés Templomának tárgyalótermében.

„Repülj, repülj szép magyar pilóta!”
TISZTELETTELJES EMLÉKEZÉS VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁNRA

A Horthy Miklós Társaság és a Horthy István Alapítvány tagjai 2018. augusztus 18-án hajtották meg fejüket Magyarország egykori második közjogi méltósága és egyben- hősi halált halt repülő főhadnagya előtt.

A Horthy-családot Horthy Éva asszony és Horthy Csaba úr képviselte, a repülőtársadalmat ünnepi beszédeik által, Szentgyörgyi Dezső ny. pilóta és Németh Zsigmond óceánrepülő. Eljöttek a derék tengerészek és a Vitézi Rend több tagozata is képviseltette magát. Én, mégis a meg nem említett egyszerű embereknek köszönöm meg leginkább részvételt, akik jelenlétükkel erősítettéki meg valamennyiünk lelkét:

„Emlékezni kell az elődökre, hogy az ősöktől tanulva tehessünk a mában a jövőért!”

Tisztelettel köszönöm!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

Hosszú nyomozás után sikerült visszahelyeztetni a „kiskormányzó” emléktábláját a Vámház körút 5. sz. falára.

2018 augusztus 18-án, 11h-kor itt emlékezünk meg a repülőtragédiában hősi halált halt vadászpilóta főhadnagyra.

Egy igaz magyarra.

MEGHÍVÓ SZEGEDRE

1919 nyarán a Felvidékre cseh csapatok vonultak be, a románok a Tisza-vonaláig jutottak, délen a szerbek léptek a történelmi Magyarország földjére, míg Szeged városát francia csapatok szállták meg.

Ekkor alakul meg a „Napfény városában” a Nemzeti Hadsereg, amelynek felállítását a szegedi ellenkormány honvédelmi minisztere, egy bizonyos, Horthy Miklós rendeli el, még június 9-én.

Horthy lángra lobbantotta azt a tüzet. Ettől a pillanattól kezdve nem lehetett mást hallani a szegedi utcákon csak azt, hogy „Éljen Horthy Miklós! Éljen a Nemzeti Hadsereg!”

Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg fővezére lett!

1919. július 20-a nagy nap a Nemzeti Hadsereg életében; ekkoron került sor a Mars-téri laktanyában a Nemzeti Hadsereg zászlajának megszentelésére. A felszentelt zászlót a seregének felmutatta - őrjöngő katonái lelkesedése mellett - majd a kaszárnyaudvaron elmondta beszédét, melynek hallgatása közben nem egy legénye torkát szorította hazaszerető szorgalom:

„Szegedi női kezek hímezték bele szívük melegét a zászlónkba. Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy a szegedi magyar nők e lobogót a magyar nemzeti eszme szolgálatában álló hadseregnek szánták. A régi legendás vitézeknek, egy Hunyadinak, egy Rákóczinak kellene feltűnnie, hogy felrázzák tespedésükből a magyar hazát. Ilyen veszélyben, mint ma, a haza még sohasem volt. Ha nem fogunk fegyvert, elvesztünk örökre…Ismerem Szeged népét, Kossuth nemzetének büszkeségét. A szegedi katonák már a háború alatt megmutatták, hogy hazájukért képesek életüket és vérüket áldozni. V egyétek most is e lobogót, e drága kincset és jelszavatok legyen: Ezen vagy ezzel!”

A nemzeti érzelmű katonák a zászlóbontás hírére folyamatosan érkeznek az alföldi városba, hogy onnan a Dunántúlra, majd a fővárosba induljanak, hogy a vörös terrort leküzdve, a törvényes rendet és a közbiztonságot helyreállítsák…

2018. július 29-én, ezekre az eseményekre emlékezünk Szegeden.

Tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

FŐHAJTÓ TISZTELET
-Horthy Miklós születésének 150. évére emlékeztek a tisztelők-

A buzgó nyár tegnap sem kímélte magát, de a forróság nem tántorította el az emlékezőket, hogy fejet hajtsanak vitéz nagybányai Horthy Miklós szobra előtt.
Több száz ünneplőbe öltözött tisztelő, harmincnégy szervezet és sok-sok koszorú.

Kell, ehhez bármit is hozzáfűzni?
Azt hiszem, hogy nem.
Itt a pont.

A hitünk és a kormányzó úr szelleme velünk volt…

*
Ezúton is szeretném megköszönni minden egyes szervezetnek vagy magánszemélynek, aki egy kicsit is a segítségünkre volt, avagy megjelenésével támogatta ügyünket!
Az én személyes főhajtásom nekik is szólt.

Ember óvja, Isten áldja a kormányzó úr emlékét!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.