HAZATÉRÉS
-Ünnepi megemlékezés az I. bécsi döntés 80. évfordulójáról-

Tisztelettel és szeretettel várnak a szervezők minden jóérzésű embert, a „Győzött az igazság” című - Babucs Zoltán hadtörténész által jegyzett - képes album bemutatójára, melynek kapcsán dr. Raffay Ernő történésszel beszélget a szerző.

Úgy, hogy abba majd minden magyar szíve beledobban!

Kevés nagyobb öröm létezik annál, amikor egy édesanya hosszú esztendők után újra keblére ölelheti, tőle erőszakkal elszakított gyermekét, aki végre hozzá hazatér.
Ezt érezhette nem csupán Felvidék, hanem az összmagyarság - amikor 18 esztendő után, az I. bécsi döntés értelmében - újra visszatért ”a szép magyar világ”.
1938. november 2-án…

Volt, ami volt, lett, ami lett, de az idők hiába múlanak.
Nincs felmentés, nincs talmi mentsvár: A lopott holmi visszajár!

Nem kér a magyar többet, csak az igazságot.
Igazságot Magyarországnak!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

SZOBROKAT AVATOTT A TISZTELET
-Vitéz nagybányai Horthy Miklós és Baltazár Dezső püspök emlékezete-

Szikrázó napsütéssel és ünnepi díszbe öltözve fogadta a Baltazár-kúria a vendégeit. Mosolygó arcok, majd’ mindenkit ismerek. A készülődő tömegben, hol a Horthy-család egy-egy tagja tűnik fel, hol a Baltazár-rokonság ad egymásnak parolát. Egy-egy ismert arc villan elém a művészet, a közélet és a politika világából, van, aki Pécsről, Debrecenből, Győrből vagy Szegedről érkezett.
Bizony, volt, aki e napra igen sokat várt!

A kapu nyitva állt, megérkezett a kiváló sokaság…

Amennyiben a benyomásaimról kellene beszélnem, úgy először is a kölcsönös tiszteletet említeném legelébb, de rögtön utána a bajtársiasságot mondanám, de magamat okolnám, ha a mindent elsöprő közösségi érzés leírását elhagynám. A vitézek fegyelmezett díszsorfala és zászlóerdeje előtt még elmegyek, szelíd szavakkal, utoljára még egyeztetek. Nem kérdezem, hogy ki honnan jött, nem fontos most, hogy ki melyik tagozatot képviseli, ma az ügy a fontosabb valamennyiünknél!

Hirtelen elcsendesül minden, még a szél fújása is megáll. Bodaszőlős-Zelemér a magyar Himnusz akkordjaira vigyázban állt.

A rendezvény házigazdája, Barabás János úr, aki üdvözlőbeszédében nagyon fontos dolgokat mond: „A mai nap két mellszobrot fogunk leleplezni. főtiszteletű Baltazár Dezső református püspök és Horthy Miklós Magyarország egykori kormányzójának szobrát, méltóképpen megemlékezve a két jeles történelmi személy viszonyára és Horthy kormányzó, a kúriában tett látogatásaira. Egyfajta múltba nézés ez, tisztelgés az ősök, az időben előttünk járók előtt. Nem belekeverve a mát, bármilyen párt, vagy egyéni érdekeket!”

Milyen bölcs szavak…

A házigazda után Horthy Éva asszony lépett a mikrofonhoz, aki röviden és szerényen szólt a jeles hallgatósághoz. A Horthy-ak soha nem szerették a sok beszédet, mindenkor a tetteik beszéltek.

A szót Hajdúböszörmény méltán elismert polgármestere, Kiss Attila úr vette át, aki őszinte szavakkal méltatta, mind a két szobor modelljét, mind a jelenlévők elhívását. Nemes gesztusa volt, Barabás János úr munkájának és érdemeinek kiemelése és elismerése.

Az ünnepi programban, Publik Antal előadóművész, lelket érintő katartikus vers előadását, főtisztelendő Balázsi László ny. unitárius püspök és feleségének megható és szépen kimunkált énekes-verses előadása követte.

A történelmi emlékbeszédek sorát, dr. v. Bucsy Lászó úr kezdte meg, tűpontos Horthy-képpel és cáfolhatatlan tényekkel. Fazakas János, alapos és soha nem hallhatott Baltazár püspök életút ismertetése, szinte az élők közé hozta vissza a nagy reformátust.

Vass Ildikó tiszta, szépen intonált éneke sokak örömére szólt, a fiatal lány több zenei-díj birtokosaként jött a közönség közé.

A műsorban, Baltazár Dezső unokája, a Kossuth-díjas, Nemzet Művésze, „A” Vásáry Tamás következett. Élvezetes, személyes élményein alapuló emlékei, hol könnyeket, hol mosolyt csaltak a közönsége arcára. Nagyobb figyelmet és szeretetet a Metropolitan Operában sem kaphatott volna az idős, de lélekben ifjú művész.

Az ünnepély csúcspontján, Horthy Miklós és Baltazár Dezső szobrai kerültek leleplezésre, majd a két alkotó beszélt a műveikről. Csák Attila és Túri-Török Tibor urak, nem csupán az „anyagot”, hanem a szívüket is beledolgozták a kezük munkáját dicsérő mellszobraikba. A hála és tisztelet mellett, a köszönet is kijár nekik!

A szobrokat a katolikus, református és az unitárius egyházak jelenlévő képviselői áldották, illetve szentelték meg, majd a mellszobrok megkoszorúzása következett.

Példát adó volt a Horthy-család magatartása, akik először Baltazár püspök szobraihoz vitték a hálájukat kifejező virágokat, s majd csak ezt követően tették le koszorúikat a kormányzó úr szobra előtt.

A társadalmi szervezetek után a teljes magyar nemzet nevében tette le koszorúját Horthy Miklós büszt-je előtt: Szamák Zsuzsánna (Felvidék), Vassné Fülöp Ildikó (Erdély), Máthé Erika (Kárpátalja), Szabó György (Délvidék) és Bozóki István (Őrvidék) nevében.

A programot néhány szerény ajándék átadása és egy halk pohárköszöntő zárta.

Végezetül talán azt kell elmondanunk, hogy a résztvevők - és ezen belül - a vitézi tagozatok egymást kölcsönösen tisztelő magatartása is hozzájárult ahhoz, hogy minden résztvevő elégedetten vegyen részt a díszebéden, és megfogalmazhassa magának:
Méltó és szép eseményen vagyunk túl. Ma (is!) jó volt magyarnak lenni!

Isten áldja a kormányzó és a püspök úr emlékét!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság

MA HAJNALI TISZTELETTELJES FŐHAJTÁS
-76 éve történt-

1942 augusztus 20-án hajnali 5 óra 7 perckor, vitéz nagybányai Horthy István repülő főhadnagy V-421-es számú vadászgépe egy teljes bedöntésű balfordulóból jobbra átperdült, egy pillanatra „hátrahelyzetbe” került és onnan orrát leadva bal dugóhúzóba perdült. A gép körülbelül másfél fordulatot forgott gyors ütemben, majd egy felet már lassabb ütemben, amelynek a végén a perdülés csaknem megszűnt. Ezután hozzávetőleg 70 fokos szögben a gép a földnek ütközött és felrobbant. Magyarország második közjogi méltósága - ott és akkor - repülőhalált halt.

Horthy István halála az egyik legnagyobb áldozata volt vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzónak és a családjának, s a legnagyobb, a magyar nemzetnek. Magyarország „reménysége” halt hősi halált azon a hűvös hajnalon.

A háború szörnyű dolog. Egyetlen áldozat is sok:
Közlegénytől a tábornokig!

Emléküket kötelességünk örökké megőrizni, hogy békében nyugodhassanak!

Fejet hajtok előttetek.

Isten óvja, ember vigyázza dicső emléketeket!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság

*Zontal (Horváth Zoltán) festménye, amely további 25 Horthy-korabeli festménnyel együtt ingyenesen megtekinthető a Hazatérés Templomának tárgyalótermében.

„Repülj, repülj szép magyar pilóta!”
TISZTELETTELJES EMLÉKEZÉS VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁNRA

A Horthy Miklós Társaság és a Horthy István Alapítvány tagjai 2018. augusztus 18-án hajtották meg fejüket Magyarország egykori második közjogi méltósága és egyben- hősi halált halt repülő főhadnagya előtt.

A Horthy-családot Horthy Éva asszony és Horthy Csaba úr képviselte, a repülőtársadalmat ünnepi beszédeik által, Szentgyörgyi Dezső ny. pilóta és Németh Zsigmond óceánrepülő. Eljöttek a derék tengerészek és a Vitézi Rend több tagozata is képviseltette magát. Én, mégis a meg nem említett egyszerű embereknek köszönöm meg leginkább részvételt, akik jelenlétükkel erősítettéki meg valamennyiünk lelkét:

„Emlékezni kell az elődökre, hogy az ősöktől tanulva tehessünk a mában a jövőért!”

Tisztelettel köszönöm!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.