Hosszú nyomozás után sikerült visszahelyeztetni a „kiskormányzó” emléktábláját a Vámház körút 5. sz. falára.

2018 augusztus 18-án, 11h-kor itt emlékezünk meg a repülőtragédiában hősi halált halt vadászpilóta főhadnagyra.

Egy igaz magyarra.

MEGHÍVÓ SZEGEDRE

1919 nyarán a Felvidékre cseh csapatok vonultak be, a románok a Tisza-vonaláig jutottak, délen a szerbek léptek a történelmi Magyarország földjére, míg Szeged városát francia csapatok szállták meg.

Ekkor alakul meg a „Napfény városában” a Nemzeti Hadsereg, amelynek felállítását a szegedi ellenkormány honvédelmi minisztere, egy bizonyos, Horthy Miklós rendeli el, még június 9-én.

Horthy lángra lobbantotta azt a tüzet. Ettől a pillanattól kezdve nem lehetett mást hallani a szegedi utcákon csak azt, hogy „Éljen Horthy Miklós! Éljen a Nemzeti Hadsereg!”

Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg fővezére lett!

1919. július 20-a nagy nap a Nemzeti Hadsereg életében; ekkoron került sor a Mars-téri laktanyában a Nemzeti Hadsereg zászlajának megszentelésére. A felszentelt zászlót a seregének felmutatta - őrjöngő katonái lelkesedése mellett - majd a kaszárnyaudvaron elmondta beszédét, melynek hallgatása közben nem egy legénye torkát szorította hazaszerető szorgalom:

„Szegedi női kezek hímezték bele szívük melegét a zászlónkba. Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy a szegedi magyar nők e lobogót a magyar nemzeti eszme szolgálatában álló hadseregnek szánták. A régi legendás vitézeknek, egy Hunyadinak, egy Rákóczinak kellene feltűnnie, hogy felrázzák tespedésükből a magyar hazát. Ilyen veszélyben, mint ma, a haza még sohasem volt. Ha nem fogunk fegyvert, elvesztünk örökre…Ismerem Szeged népét, Kossuth nemzetének büszkeségét. A szegedi katonák már a háború alatt megmutatták, hogy hazájukért képesek életüket és vérüket áldozni. V egyétek most is e lobogót, e drága kincset és jelszavatok legyen: Ezen vagy ezzel!”

A nemzeti érzelmű katonák a zászlóbontás hírére folyamatosan érkeznek az alföldi városba, hogy onnan a Dunántúlra, majd a fővárosba induljanak, hogy a vörös terrort leküzdve, a törvényes rendet és a közbiztonságot helyreállítsák…

2018. július 29-én, ezekre az eseményekre emlékezünk Szegeden.

Tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

FŐHAJTÓ TISZTELET
-Horthy Miklós születésének 150. évére emlékeztek a tisztelők-

A buzgó nyár tegnap sem kímélte magát, de a forróság nem tántorította el az emlékezőket, hogy fejet hajtsanak vitéz nagybányai Horthy Miklós szobra előtt.
Több száz ünneplőbe öltözött tisztelő, harmincnégy szervezet és sok-sok koszorú.

Kell, ehhez bármit is hozzáfűzni?
Azt hiszem, hogy nem.
Itt a pont.

A hitünk és a kormányzó úr szelleme velünk volt…

*
Ezúton is szeretném megköszönni minden egyes szervezetnek vagy magánszemélynek, aki egy kicsit is a segítségünkre volt, avagy megjelenésével támogatta ügyünket!
Az én személyes főhajtásom nekik is szólt.

Ember óvja, Isten áldja a kormányzó úr emlékét!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

„Nem mindig lehet megtenni, amit meg kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet!”

TISZTELETTELJES MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk a rendezvényünkre mindenkit - vallástól, származástól függetlenül -, akik meg kívánnak emlékezni - az eddigi 26 jelentkező társadalmi szervezet mellett - vitéz nagybányai Horthy Miklós születésének 150. évfordulójára!

A rendezvény díszvendége: v. Frankó Endre főhadnagy, az utolsóként köztünk élő 2. világháborús magyar vadászpilóta és a vészkorszak túlélője, Gyepes Gilbert Ottó.

A rendezvény védnökének: Horthy Éva asszonyt kértük fel.

Program:

Bárdosi Ferenc és társa: Köszöntő

Bokor János népdalénekes: Himnusz

Majoros Árpád: Gondolatszobrászat

Publik Antal: Vers

Tóth Imre: Nemzeti gondolatok

Ünnepélyes együttműködési szerződések aláírása

Vass Ildikó: Népdal

Jaross Tamás: Horthy Miklósról 5 percben

Bokor János: Meglepetés dal

Az ünnepi műsor a Trianon-emléktábla leleplezésével folytatódik, majd a kormányzó úr szobrát koszorúzzák meg a jelenlévő szervezetek és magánszemélyek. A megemlékezést díszebéd követi, amelyen Bárdosi Ferenc, az Attila Hotel tulajdonosa látja vendégül az egybegyűlteket.

Aki segíti az ügyünket - velem vagy tőlem függetlenül - annak megköszönöm és elismerem. Aki előttem jár, annak mögé állok, akitől tanulni tudok, attól tanulni fogok.

Ám, a hitemet senki kedvéért nem adom fel!

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen.”

Tisztelettel és az ügyünk iránti alázattal:

Zetényi-Csukás Ferenc

A Horthy Miklós Társaság elnöke

2018.07.20

FŐHAJTÓ TISZTELET

Ma a Dohány utcai Koszorús Ferenc emléktáblánál hajtott fejet a Horthy Miklós Társaság 25-30 tagja, a Történelmi Vitézi Rend képviselete, ill a Magyar Tengerészek Egyesülete, továbbá néhány magánszemély, az éppen 74 esztendeje történtekre emlékezve:

1944. július 6-án Horthy Miklós kormányzó parancsára Koszorús Ferenc ezredes és páncélosai megakadályozták a „csendőr-puccsot” és a budapesti zsidóság deportálását.

„Horthy és a magyar katonák akciója volt a Hitler által megszállt Európában az egyetlen eset, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. Ilyesmit képtelenségnek tartottam; azt hittem, téves jelentésről van szó, vagy álmodom – de néhány héttel később Lakatos Géza kitiltott engem Magyarországról.” (Adolf Eichmann náci vezető vallomása az 1961-es jeruzsálemi perében).

A mai megemlékezésen részt vett egy ember, akivel együtt tettem le a koszorúmat, s kijelentésével mélyen egyetértettem:

A múlt elmúlt. Árkok, ha maradtak, akkor temessük be! Nem árkok, hidak kellenek!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

2018.07.06. BUDAPEST.

"Nem félek az igazságtól, ezért kimondom! Most azt suttogod a fülembe, hogy ez veszélyes dolog. Meglehet! Ámbátor mindenedet elvehetik, anyagi javaidat, sőt még az életedet is! Egyet, azonban sohasem: Az igazság örökre igazság marad!" (zcsf)

150 ESZTENDEJE SZÜLETETT
-Az utolsó magyar kormányzó emlékezete-


Hadügyminiszter, a Nemzeti Hadsereg fővezére, az osztrák-magyar hajóhad főparancsnoka, az otrantói tengeri csata hőse, a Vitézi Rend megalapítója, Magyarország kormányzója, a Novara hős parancsnoka, Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka, az egyik legnagyobb magyar:

150 esztendeje, 1868. június 18-án született, vitéz nagybányai Horthy Miklós.

Minden méltatást elhagyva, de az egykori kormányzó emléke előtt mélyen fejet hajtva mondom azt, hogy a valós történelmi események objektív feltárására - ennek ismeretében - továbbadására kell törekedni, amellyel ez eddig adós maradt felé az utódok népes hada.

Hinni akarom, hogy a nagyon is közeli jövőben, Horthy Miklós is elfoglalhatja az őt méltán megillető helyét a magyar történelemben!

Hiszem, hogy így lesz, mert csak az igazság az egyetlen felvállalható tényező!

Ehhez kívánok a kormányzó úr születésének 150. évében erős elhívást és nagy kitartást!

Isten óvja, ember vigyázza vitéz nagybányai Horthy Miklós emlékét!


Zetényi-Csukás Ferenc 

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.