„Nem mindig lehet megtenni, amit meg kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet!”

TISZTELETTELJES MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk a rendezvényünkre mindenkit - vallástól, származástól függetlenül -, akik meg kívánnak emlékezni - az eddigi 26 jelentkező társadalmi szervezet mellett - vitéz nagybányai Horthy Miklós születésének 150. évfordulójára!

A rendezvény díszvendége: v. Frankó Endre főhadnagy, az utolsóként köztünk élő 2. világháborús magyar vadászpilóta és a vészkorszak túlélője, Gyepes Gilbert Ottó.

A rendezvény védnökének: Horthy Éva asszonyt kértük fel.

Program:

Bárdosi Ferenc és társa: Köszöntő

Bokor János népdalénekes: Himnusz

Majoros Árpád: Gondolatszobrászat

Publik Antal: Vers

Tóth Imre: Nemzeti gondolatok

Ünnepélyes együttműködési szerződések aláírása

Vass Ildikó: Népdal

Jaross Tamás: Horthy Miklósról 5 percben

Bokor János: Meglepetés dal

Az ünnepi műsor a Trianon-emléktábla leleplezésével folytatódik, majd a kormányzó úr szobrát koszorúzzák meg a jelenlévő szervezetek és magánszemélyek. A megemlékezést díszebéd követi, amelyen Bárdosi Ferenc, az Attila Hotel tulajdonosa látja vendégül az egybegyűlteket.

Aki segíti az ügyünket - velem vagy tőlem függetlenül - annak megköszönöm és elismerem. Aki előttem jár, annak mögé állok, akitől tanulni tudok, attól tanulni fogok.

Ám, a hitemet senki kedvéért nem adom fel!

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen.”

Tisztelettel és az ügyünk iránti alázattal:

Zetényi-Csukás Ferenc

A Horthy Miklós Társaság elnöke

2018.07.20

FŐHAJTÓ TISZTELET

Ma a Dohány utcai Koszorús Ferenc emléktáblánál hajtott fejet a Horthy Miklós Társaság 25-30 tagja, a Történelmi Vitézi Rend képviselete, ill a Magyar Tengerészek Egyesülete, továbbá néhány magánszemély, az éppen 74 esztendeje történtekre emlékezve:

1944. július 6-án Horthy Miklós kormányzó parancsára Koszorús Ferenc ezredes és páncélosai megakadályozták a „csendőr-puccsot” és a budapesti zsidóság deportálását.

„Horthy és a magyar katonák akciója volt a Hitler által megszállt Európában az egyetlen eset, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. Ilyesmit képtelenségnek tartottam; azt hittem, téves jelentésről van szó, vagy álmodom – de néhány héttel később Lakatos Géza kitiltott engem Magyarországról.” (Adolf Eichmann náci vezető vallomása az 1961-es jeruzsálemi perében).

A mai megemlékezésen részt vett egy ember, akivel együtt tettem le a koszorúmat, s kijelentésével mélyen egyetértettem:

A múlt elmúlt. Árkok, ha maradtak, akkor temessük be! Nem árkok, hidak kellenek!

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

2018.07.06. BUDAPEST.

"Nem félek az igazságtól, ezért kimondom! Most azt suttogod a fülembe, hogy ez veszélyes dolog. Meglehet! Ámbátor mindenedet elvehetik, anyagi javaidat, sőt még az életedet is! Egyet, azonban sohasem: Az igazság örökre igazság marad!" (zcsf)

150 ESZTENDEJE SZÜLETETT
-Az utolsó magyar kormányzó emlékezete-


Hadügyminiszter, a Nemzeti Hadsereg fővezére, az osztrák-magyar hajóhad főparancsnoka, az otrantói tengeri csata hőse, a Vitézi Rend megalapítója, Magyarország kormányzója, a Novara hős parancsnoka, Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka, az egyik legnagyobb magyar:

150 esztendeje, 1868. június 18-án született, vitéz nagybányai Horthy Miklós.

Minden méltatást elhagyva, de az egykori kormányzó emléke előtt mélyen fejet hajtva mondom azt, hogy a valós történelmi események objektív feltárására - ennek ismeretében - továbbadására kell törekedni, amellyel ez eddig adós maradt felé az utódok népes hada.

Hinni akarom, hogy a nagyon is közeli jövőben, Horthy Miklós is elfoglalhatja az őt méltán megillető helyét a magyar történelemben!

Hiszem, hogy így lesz, mert csak az igazság az egyetlen felvállalható tényező!

Ehhez kívánok a kormányzó úr születésének 150. évében erős elhívást és nagy kitartást!

Isten óvja, ember vigyázza vitéz nagybányai Horthy Miklós emlékét!


Zetényi-Csukás Ferenc 

MEGHÍVÓ
-Minden jóérzésű embernek, vallástól és származástól függetlenül-

Meg vagyok győződve arról, hogy a meghívót látva sokaknak jut majd eszébe a néhány hónappal ezelőtti Horthy-emlékmise elmaradása a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia templomában. A rendezvényen Boross Péter volt miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója mondott volna méltó emlékbeszédet a kormányzóról.

Igen, mondott volna, ha Erdő Péter bíboros, Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke mellett, Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke nem tiltakozott volna a főhajtás ellen, amely ennek fényében nem került megrendezésre.

Az indok akkor az volt, hogy a megemlékezés dátuma egybeesik az Auschwitz-cal kapcsolatos nemzetközi emléknappal. Természetesen a valóság egészen más, hiszen csak a dátumot kellett volna egy héttel előbbre vagy későbbre csúsztatni.

Napjainkban, Magyarországon…

Most június 18-án lesz vitéz nagybányai Horthy Miklós születésének 150. évfordulója, amelyre a Hazatérés Templomában, június 17-én, 10h-kor ünnepélyes istentisztelettel kíván megemlékezni a nagytiszteletű vezető lelkész és református közösségével együtt a Horthy Miklós Társaság.

Ennek kapcsán jutott eszembe egy régmúlt születésnap:
A kormányzó születésnapját méltatta a zsidóság.

"A Pesti Izraelita Hitközség Horthy Miklós 76. születésnapján a Wesselényi utcai Hősök templomában hálaadó istentiszteletet tartott. A hitközség elöljárósága, képviselő testülete testületileg megjelent, képviseltették magukat az összes felekezeti szervezetek és intézmények. Dr. Hevesi Ferenc főrabbi, ünnepi beszédében emlékezett meg a Kormányzó Úr dicsőséges országlásáról, s könyörgő imában kérte a Mindenhatót, hogy áldja meg Kormányzó Urunkat és a magyar hazát… Az istentisztelet a Hiszekeggyel kezdődött és a Himnusz eléneklésével ért véget." (Magyarországi Zsidók Lapja. 1944. június 18-án).

Hozzá kell tennem, hogy az eseményt követő ünnepségen felolvasásra került a magyarországi és Erdély-honi zsidóság 1848. március 17-i kiáltványa is:

„Magyarok vagyunk és nem zsidók, nem külön nemzetbeliek, mert mi csak akkor vagyunk külön vallás-felekezet, midőn imaházainkban köszönetünket és legbensőbb hálánkat intézzük a Mindenhatóhoz, a hazára és ránk is árasztott kegyelemért, de az élet minden egyéb viszonyaiban honfiak, csak magyarok vagyunk!”

Vajon azóta, ki és mi változhatott?

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

 

-Kereki község, 2018. 06. 03.Trianon-megemlékezés-

Csicsai László Viktor a Horthy Miklós Társaság Somogy megyei elnök szervezésében emlékeztünk Trianonra.

Trianon szomorú napján új trianoni emléktáblát avattunk.

Külön megköszönjük Csicsai László Viktor polgármester úrnak áldozatos és kitartó munkáját nem megfeledkezve arról,hogy az ő és néhány társa jóvoltából áll községében - több mint 70 év után - az első köztéri Horthy Miklós szobor (2012)

Adjon az Isten erőt, egészséget a megjelenteknek, hogy minden évben együtt emlékezhessünk.

 

A Trianoni Diktátum 98. évfordulója alkalmából Harcon a Történelmi Emlékparkban, 2018.06.04-én v. Nagy Lajos a H.M.T. Tolna megye elnöke szervezésében emlékeztünk meg.

 

A Horthy Miklós Társaság részéről, Zetényi-Csukás Ferenc Országos elnök és Jaross Tamás Pest megye elnöke méltó megemlékező beszédeket mondott.

Publik Antal tagtársunk két kiváló verssel ajándékozott meg bennünket:

Juhász Gyula: Trianon.

Dömötör Tibor : A harcnak még nincsen vége.

Vass Ildikó énekesünk az Ősi székely himnusz, és a Sír az út előttem című dalokat énekelte el.

Két megyei elnökünk v. NAGY LAJOS és v. JAROSS TAMÁS áldozatos munkáját ismerte el a Horthy Miklós Társaság, ezért ARANY ÉRDEMÉREM kitüntetésben részesültek.

A Trianoni megemlékezés után Kossuth Lajos mellszobrával bővült az emlékpark, amelyet a megemlékezés végén avattunk fel.

A házigazda v. Nagy Lajos és tisztelt felesége Mária mint mindenkor, most is magas szintű vendéglátásban részesítették a jelenlévőket és a H.M.T. vendégeit amit hálásan köszönünk nekik.

2018.06.04.

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.