MEGHÍVÓ
-Minden jóérzésű embernek, vallástól és származástól függetlenül-

Meg vagyok győződve arról, hogy a meghívót látva sokaknak jut majd eszébe a néhány hónappal ezelőtti Horthy-emlékmise elmaradása a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia templomában. A rendezvényen Boross Péter volt miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója mondott volna méltó emlékbeszédet a kormányzóról.

Igen, mondott volna, ha Erdő Péter bíboros, Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke mellett, Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke nem tiltakozott volna a főhajtás ellen, amely ennek fényében nem került megrendezésre.

Az indok akkor az volt, hogy a megemlékezés dátuma egybeesik az Auschwitz-cal kapcsolatos nemzetközi emléknappal. Természetesen a valóság egészen más, hiszen csak a dátumot kellett volna egy héttel előbbre vagy későbbre csúsztatni.

Napjainkban, Magyarországon…

Most június 18-án lesz vitéz nagybányai Horthy Miklós születésének 150. évfordulója, amelyre a Hazatérés Templomában, június 17-én, 10h-kor ünnepélyes istentisztelettel kíván megemlékezni a nagytiszteletű vezető lelkész és református közösségével együtt a Horthy Miklós Társaság.

Ennek kapcsán jutott eszembe egy régmúlt születésnap:
A kormányzó születésnapját méltatta a zsidóság.

"A Pesti Izraelita Hitközség Horthy Miklós 76. születésnapján a Wesselényi utcai Hősök templomában hálaadó istentiszteletet tartott. A hitközség elöljárósága, képviselő testülete testületileg megjelent, képviseltették magukat az összes felekezeti szervezetek és intézmények. Dr. Hevesi Ferenc főrabbi, ünnepi beszédében emlékezett meg a Kormányzó Úr dicsőséges országlásáról, s könyörgő imában kérte a Mindenhatót, hogy áldja meg Kormányzó Urunkat és a magyar hazát… Az istentisztelet a Hiszekeggyel kezdődött és a Himnusz eléneklésével ért véget." (Magyarországi Zsidók Lapja. 1944. június 18-án).

Hozzá kell tennem, hogy az eseményt követő ünnepségen felolvasásra került a magyarországi és Erdély-honi zsidóság 1848. március 17-i kiáltványa is:

„Magyarok vagyunk és nem zsidók, nem külön nemzetbeliek, mert mi csak akkor vagyunk külön vallás-felekezet, midőn imaházainkban köszönetünket és legbensőbb hálánkat intézzük a Mindenhatóhoz, a hazára és ránk is árasztott kegyelemért, de az élet minden egyéb viszonyaiban honfiak, csak magyarok vagyunk!”

Vajon azóta, ki és mi változhatott?

Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök

 

-Kereki község, 2018. 06. 03.Trianon-megemlékezés-

Csicsai László Viktor a Horthy Miklós Társaság Somogy megyei elnök szervezésében emlékeztünk Trianonra.

Trianon szomorú napján új trianoni emléktáblát avattunk.

Külön megköszönjük Csicsai László Viktor polgármester úrnak áldozatos és kitartó munkáját nem megfeledkezve arról,hogy az ő és néhány társa jóvoltából áll községében - több mint 70 év után - az első köztéri Horthy Miklós szobor (2012)

Adjon az Isten erőt, egészséget a megjelenteknek, hogy minden évben együtt emlékezhessünk.

 

A Trianoni Diktátum 98. évfordulója alkalmából Harcon a Történelmi Emlékparkban, 2018.06.04-én v. Nagy Lajos a H.M.T. Tolna megye elnöke szervezésében emlékeztünk meg.

 

A Horthy Miklós Társaság részéről, Zetényi-Csukás Ferenc Országos elnök és Jaross Tamás Pest megye elnöke méltó megemlékező beszédeket mondott.

Publik Antal tagtársunk két kiváló verssel ajándékozott meg bennünket:

Juhász Gyula: Trianon.

Dömötör Tibor : A harcnak még nincsen vége.

Vass Ildikó énekesünk az Ősi székely himnusz, és a Sír az út előttem című dalokat énekelte el.

Két megyei elnökünk v. NAGY LAJOS és v. JAROSS TAMÁS áldozatos munkáját ismerte el a Horthy Miklós Társaság, ezért ARANY ÉRDEMÉREM kitüntetésben részesültek.

A Trianoni megemlékezés után Kossuth Lajos mellszobrával bővült az emlékpark, amelyet a megemlékezés végén avattunk fel.

A házigazda v. Nagy Lajos és tisztelt felesége Mária mint mindenkor, most is magas szintű vendéglátásban részesítették a jelenlévőket és a H.M.T. vendégeit amit hálásan köszönünk nekik.

2018.06.04.

Napjainkban, valahol Magyarországon-

Nemzeti öntudat, hazaszeretet és igaz történelem.
Meg kell reá tanítani a gyermeket!
Másképpen nem lehet.

Alázat és kölcsönös tisztelet:

Zetényi Csukás Ferenc

2018 06.04.

Tisztelt Tagtársak! Kedves Barátok!

 

A Horthy Miklós Társaság tisztelettel hívja tagtársait 2018.06.17-én 10:00

órakor Horthy Miklós születésének 150.születésnapjának

megemlékezésére, a Hazatérés Templomában tartandó istentiszteletre.

 

Az istentisztelet után a Horthy Miklós Társaság nevében, gróf Klebelsberg

Kuno márvány tábla kerül felavatásra.

 

Ezt követően 11:30 órától egy kiváló festőművész, ZONTÁL (Horváth

Zoltán) Festmény kiállítása következik.

A kiállítás „ A HORTHY KORSZAK ARCKÉP CSARNOKA” címmel a korban

élő közéleti nagy személyiségeket mutatja be.

A gyűjtemény, Zetényi-Csukás Ferenc a H.M.T. elnökének tulajdona, aki

szívesen veszi, ha más helyszíneken is bemutatásra kerülhetnének a

festmények.

Horthy Miklós Társaság hivatalos weboldala | © 2010-2015.
Copyright © 2015. | IT for you - Informatikai szolgáltatások | Minden jog fenntartva.